1. WARUNKI OGÓLNE
1.1. Właścicielem sklepu internetowego www.iamsuper.me jest HOPE Ewa Bieńko Warszawa ul. Bacewiczówny 7/39 02-786  Tel 513 138 103, NIP 9511409746, REGON 016119190.

1.2. Dostawy realizuje firma HOPE Ewa Bieńko Warszawa ul. Bacewiczówny 7/39 02-786  Tel 513 138 103, NIP 9511409746, REGON 016119190.

1.3. Zamówienia mogą składać zarejestrowani i niezarejestrowani w serwisie użytkownicy, przy użyciu formularza zamieszczonego na stronach internetowych www.iamsuper.me

1.4. Sklep pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00-16.00. Zamówienia mogą być składane 7 dni w tygodniu i przez 24h/dobę.

1.5. Klient składający zamówienie zwany jest w dalszej części regulaminu Zamawiającym.

1.6. W przypadku braku wybranego towaru na rynku lub przy zmianie ceny niezależnej od www.iamsuper.me niezwłocznie skontaktujemy się z zamawiającym w celu poinformowania go o zaistniałej sytuacji i ustalenia dalszego postępowania. Zamawiający może zrezygnować z zamówienia, jeśli zaproponowane warunki nie będą mu odpowiadać.

1.7. Wszelkie informacje na temat produktów w ofercie są zgodne z danymi www.iamsuper.me podanymi przez producentów. Sklep www.iamsuper.me dokłada należytej staranności, aby treść stron naszego sklepu jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów przy aktualizacjach (cen, składu, wagi, opakowania) – potencjalne rozbieżności zostaną skorygowane w trakcie potwierdzenia zamówienia. Korekta tych danych, dokonana na skutek błędów czy też opóźnień w ich aktualizacji, nie może stanowić podstawy do zgłaszania roszczeń wobec sprzedawcy.

1.8. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów, bądź zmian ich cen, bez wcześniejszego uprzedzenia użytkowników.

1.9. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień, budzących wątpliwości, co do wiarygodności zamawiającego.

1.10. Ceny produktów są cenami brutto (z należnym podatkiem VAT) i są wyrażone w złotych polskich. W sklepie www.iamsuper.me obowiązują ceny produktów wskazane na stronach internetowych z uwzględnieniem aktualnych promocji ogólnych i/lub indywidualnych.

1.11. Stosowane w sklepie rabaty i promocje nie podlegają sumowaniu.

 

2. PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ
2.1. Zamówienie można złożyć poprzez zamówienie złożone na stronie www.iamsuper.me

2.2. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia.

2.3. Każde złożone zamówienie będzie potwierdzane poprzez email przesyłany na adres podany przez zamawiającego podczas rejestracji. Brak zgłoszenia niezgodności będzie uznawany za potwierdzenie przez zamawiającego poprawności przyjętego do realizacji zamówienia.

2.4. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w zamówieniu.

2.5. Możliwe sposoby dostawy zamówionych produktów:
– firma kurierska FED-EX
– paczkomat inpost,
– odbiór osobisty przez Zamawiającego lub upoważnioną w formularzu zamówienia osobę w naszym sklepie.

2.6. Możliwe formy płatności:
– gotówka przy odbiorze osobistym w sklepie,
– przelewem na konto sklepu,
– gotówką za zaliczeniem przy odbiorze paczki.

2.7. W przypadku, gdy na formularzu zamówienia dane klienta będą niekompletne lub nieprawdziwe zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji.

 

3. REKLAMACJE I ZWROTY
3.1 Każdy klient ma prawo do zwrotu w stanie niezmienionym otrzymanych towarów w terminie do 14 dni od ich wydania, zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. “O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności (…) “, Dz.U. Nr 22, poz. 271.

3.2 W każdym przypadku reklamacji, bądź zwrotów prosimy o kontakt na mail hello@iamsuper.me (7 dni w tygodniu, 24 h/dobę) lub na telefon numer : 513138103 (w godzinach pracy sklepu).

3.3 Zwrot towaru odbywa się wyłącznie na koszt zwracającego. Konieczne jest dostarczenie produktu do naszego sklepu, wraz z podaniem numeru zamówienia.

3.4 Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz braku towarów w dostawie będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru towaru w obecności dostawcy. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z dostawcą protokołu reklamacyjnego.

3.5 Jeżeli towar ma wadę, Klient może w ramach rękojmi:
-złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie do 14 dni wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
-żądać wymiany towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadość uczynieniu żądaniu Klienta, wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy
lub wymiany ponosi Sprzedawca.

3.6 W każdym przypadku uznanej reklamacji i/lub zwrotu sklep www.iamsuper.me zwróci zapłaconą za reklamowany/zwracany towar kwotę na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy lub wymieni na niewadliwy produkt (według życzenia klienta).

 

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

4.1 Informacje o produktach zawarte na www.iamsuper.me nie są objęte jakąkolwiek gwarancją. Oferowane produkty mogą różnić się w szczegółach od wizerunków i informacji umieszczonych na stronach sklepu.

4.2 Treści publikowane na www.iamsuper.me mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania jakichkolwiek form terapii. Wszelkie decyzje w ww. kwestiach należą do lekarza/dietetyka prowadzącego leczenie/dietę. Informacje i opinie zawarte na naszych stronach zostały zebrane lub opracowane w dobrej wierze i na podstawie źródeł uważanych za wiarygodne. Portal ani osoby współpracujące nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej z zastosowania informacji zawartych na stronach sklepu www.iamsuper.me

4.3 Oferta www.iamsuper.me ważna jest tylko na terenie Polski. Możliwe jest realizowanie przesyłek zagranicznych po wcześniejszym ustaleniu warunków. Prosimy o kierowanie pytań na adres: hello@iamsuper.me

4.4 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271.